Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

«Ωδή 4η των Λυρικών, εις Σάμον» , Ανδρέας Κάλβος


Όσοι το χάλκεον χέρι 
βαρύ του φόβου αισθάνονται, 
ζυγόν δουλείας ας έχωσι• 
θέλει αρετήν και τόλμην 
η ελευθερία. 

Αυτή (και ο μύθος κρύπτει 
νουν αληθείας) επτέρωσε 
τον Ίκαρον• και αν έπεσεν 
ο πτερωθείς κ' επνίγη 
θαλασσωμένος• 

Αφ' υψηλά όμως έπεσε, 
και απέθανεν ελεύθερος. 
Αν γένης σφάγιον άτιμον 
ενός τυράννου, νόμιζε 
φρικτόν τον τάφον. 

Εάν φιλοτιμούμεθα 
να την ξαναποκτήσωμεν 
μ' ίδρωτα και με αίμα, 
καλόν είναι το καύχημα 
της αρχαίας δόξης. 

Ανδρέας Κάλβος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου