Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Το λόγο δίνω στον όχλο

Baron Antoine-Jean Gros,  Bonaparte at the Pont d'Arcole  , 1801


« Γίνομαι άκομψος όταν το λόγο δίνω στον όχλο,
Μα σαν μιλώ στους ομοίους μου φαίνομαι σοφότερος
Έτσι το θέλει  η μοίρα :όσοι είναι φαύλοι για τους σοφούς,
αρέσουν στον όχλο»

Ευριπίδης

« Έγώ δ’ἂκομψος είς ὂχλον δοῦναι λόγον,
Είς ἢλικας δέ κὠλίγους σοφώτερος.
Ἒχει δε μοῖραν καί τόδ’ οὶ γάρ ἐν σοφοῖς

Φαῦλοι παρὂχλῳ μουσικώτεροι λέγειν  »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου