Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Οι δάσκαλοι

Jacques-Louis David  ,The Death of Socrates, 1787

 Για δασκάλους των παιδιών σας πρέπει να παίρνετε εκείνους που η ζωή τους είναι αψεγάδιαστη, η διαγωγή τους ακέραιη και η γνώση τους άριστη · είναι πηγή και ρίζα της ανθρώπινης  τελειότητα το να πάρουμε την μόρφωση που πρέπει.

Όπως οι γεωργοί μπήγουν δίπλα στα φυτά στηρικτικούς πασσάλους, έτσι και οι δάσκαλοι εκείνοι που είναι καλά καταρτισμένοι δίνουν στους νέους συμβουλές και παραινέσεις ώστε να τους στηρίξουν για να βλαστήσουν απ΄ αυτούς τα σωστά ήθη.


Πλούταρχος (50-125 μΧ)

Περί  παίδων αγωγής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου