Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Θεμέλιο του γένους


“  Ὄταν δε κρηπίς μή καταβληθῆ γένους
ὀρθῶς, ἀνἀγκη δυστυχεῖν τούς ἐκγόνους

“ Όταν το θεμέλιο του γένους δεν χτιστεί σωστά
οι  απόγονοι θα γνωρίσουν αναγκαστική δυστυχία. ”

Ευριπίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου